Anabolik ve Androjenik Steroid Tıbbi Faydaları

 Normal büyüme ve gelişmeyi ilerletmek için kullanılan anabolik androjenik steroidlerin trepotik faydaları şunları içerir:

   1)Esasen, gelişme oranları normal olmayan çocukların gelişmesini(kemik uzunluğu) arttırmak için kullanılır.Ancak bazı araştırmacılar, arttırılmış kemik gelişiminin arttırılmış kemik olgunlaşmasıyla birlikte görüldüğünü bulmuştur.Bu son gelişim potansiyelinde muhtemel azalmalarla sonuçlanır.Anabolik steroidler (anormal aşırı büyüme) eğilimi, gösteren gençlerde, gelişimin son evresini geciktirici durumlarda kullanılmaya başlanmıştır.

   2)Çocuklarda, kilo alımını arttırır.

   3)Çeşitli anemi türlerini tedavi eder.Steroidlerin kırmızı kan hücrelerinin üremesini arttırıcı etkisi vardır.

   4)Cinsel davranış bozukluğu, gecikmiş ergenlik gibi önemli ve belirgin endokrin dengesizliklerini tedavi eder.

   5)Yaşlılarda, fiziksel aktivite potansiyelini arttırır.

   6)Doğal adrenal kortikosteroidleri veya suni kortisolların katabolik etkilerine karşı koyar.

   8)Cins belirleme (transeksüel).

  Anabolik steroid kullanımıyla insanlarda yağsız vücut kitlesinin geliştirilmesi kuvvetin artırılması konusunda önemli araştırmalar yapılmış ve farklı bulgular elde edilmiştir.Bunun yanı sıra araştırma planının analizi ve ayrı ayrı bulgulardan bazı sonuçlara gidebilir.

      Anaboliklerin bireyin performansı üzerindeki etkilerini araştırma çalışmalarındaki iki önemli kriter:

    1)Araştırma planı, anabolik steroide bağlı etkileri, dış kaynaklı etkenlerden ayırıyor mu?(yani, Placebo etkisi, gelişim, zaman etkileşimi, bireysel farklılıklar vb.)

    2)Deneysel ortamlar, teorik olarak sporcuların kendilerini daha iyi fiziksel performansa hazırlayacak diyetle ilgili ergojenik yardım aldıkları ortamlara uyuyormu?

   Anabolik steroidlerin, apayrı bir fiziksel gelişmeye katkılarını adilce değerlendirmek için denek, hazırlanan zaman düzeyine göre yeterince yüksek dozda steroid alınmalıdır.Normalin üstünde protein sentezi için, yeterince aminoasit içermesi açısından yüksek protein diyetiyle birlikte anabolikler alınmalıdır.

   Birçok araştırmada anabolik steroid kullanımı sonucunda kuvvetle, kiloda, yağsız vücut kitlesinde, dayanıklılık ve performansta yükselme kaydedilmiştir. Diğer çalışmalarda anaboliklerin kullanımıyla dayanıklılık, vücut ağırlığında, yağsız vücut kitlesinde ve aerobik kapasite belirgin yükselmeler kaydedilmiştir.

   Johnson, O'sheo ve Wİn-May kuvvet vücut ağırlığı ve yağsız vücut kitlesinde belirgin yükselmeler bulmuşlar ancak hiçbir yükselme kaydedememişlerdir. Bovers , kuvvet ve yağsız vücut kitlesindeki farklılıkları gösterir ancak bunuda vücut kitlesinde bir gelişmeyi değil, su tutulumuna bağlı olduğunu belirtmiştir.

   Bununla birlikte daha önce bahsedilen çalışma planları,belirtilen araştırma analiz kriterlerine uymamaktadır.Bu yüzden çalışma sonuçlarında meydana gelen bu uyuşmazlık önemli, değildir.Aynı kriterde buluşan iki çalışma en çok ilgi çekenledir.

   Stamford ve Moffat, bir aydan fazla bir süre boyunca tecrübeli ve formda haltercilerle çalışmalarını yürüttüler.Büyük efor gerektiren kuvvet çalışmalarıyla birlikte yüksek protein ilaveleri ve ona oranla yüksek dozda (20 mg.) Dianabol kullandılar.Plasebo etkileri ve diyetteki değişiklikleri kontrol ettiler.

   Kontrol grubuna, sadece protein ilavesi alan gruba ve plasebo grubuna oranla anabolik steroid grubunda, kuvvetle ve vücut ağırlığında belirgin yükselmeler bulmuşlardır. Placebo grubu, protein ilaveli gruba göre belirgin kuvvet artışı göstermiştir. 5’/7

   Freed ve arkadaşları, erkek halterciler üzerinde 10 mg. Ve 25 mg. Dianabol’un etkisi üzerinde çalışmışlardır. Birbirini takip eden altı haftalık süreler boyunca, bu sporculara, yüksek protein diyetiyle birlikte anabolik ve plasebo verilmiştir. Plaseboya nazaran anabolik steroide birlikte belirgin bir artış kaydedilmiştir. Kilo artışının yağ miktarındaki artışa bağlı olmadığını belirterek söylemek gerekir ki deri kıvrımlarında değişiklik olmamıştır. Dozaj farklılıkları, kuvvet ve kilo alımında değişiklik yaratmamıştır. 

   Sonuç olarak, anabolik steroidlerin, yüksek protein diyeti ve büyük çaba gerektiren kuvvet çalışmalarıyla birlikte alındığında antrenmanlı erkek sporcularda kuvvet ve kiloyu arttırdığı gözlenmiştir. Kilo artışı sıvı tutulumuna bağlı olabilir. 

Copyright © 2001-2014 | TR Steroid ® www.trsteroid.com